OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Poniatowej zatrudni na stanowisko:

STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

Miejsce pracy : Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Lublinie

Główne zadania m.in.:

 1. Realizowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, w tym:

  - opracowanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności

  - identyfikacja ryzyka, monitorowanie na bieżąco zmian w wewnętrznych przepisach prawa,

  - ocena ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie tego ryzyka,

  - projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,

  - identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka braku zgodności,

  - zapewnienie zgodności obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych z przepisami prawa, dbałość o ich spójność

  - współtworzenie oraz opiniowanie projektów procedur wewnętrznych dystrybucja przepisów do odpowiednich komórek Banku.

 2. Realizowanie zadań kontrolnych i sprawozdawczych poprzez:

- opracowywanie planów kontroli wewnętrznej krótko i długoterminowych

- prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

- ustalenie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych,

- wykonywanie prac analitycznych: bieżąca analiza materiałów z przeprowadzonych kontroli, opracowanie wniosków i ocen dotyczących wyników kontroli,

- ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Banku,

- sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności

- opiniowanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych Banku,

- współpraca z merytoryczną komórką Banku i zewnętrznymi organami kontroli,

- analiza protokołów z inspekcji dokonywanych przez nadzorcę oraz wydanych przez niego zaleceń, objęcie kontrolą wewnętrzną jakości i zakresu wykonania stwierdzonych nieprawidłowości,

- przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie ryzyka braku zgodności i innych ryzyk,

- przeprowadzenie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych zgodnie z regulacjami.

- koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków,

- pełnienie funkcji ABI

 • Wymagania:

- wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/Marketing i zarządzanie/Audyt

- wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:  „Stanowisko ds. zgodności”

Osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: info@bsponiatowa.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-04-26 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.0981
1 USD3.3678
1 CHF3.4001
1 GBP4.6732
więcej