Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

cel kredytowania: finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją, hndlem i usługami

warunki kredytowania:

  • okres spłaty – maksymalnie do 5 lat,
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
  • wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej – od 5,65%,
  • prowizja – od 1,50%.
w rachunku kred 

Kredyt obrotowy w rachunku rozliczeniowym (kredyt odnawialny)

cel kredytowania: finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją handlem i usługami

warunki kredytowania:

  • okres spłaty – do 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny okres,
  • wysokość przyznanego limitu jest uzależniona od obrotów na rachunku rozliczeniowym Kredytobiorcy,
  • wykorzystanie kredytu w rachunku rozliczeniowym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku rozliczeniowego,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej – od 5,65%,
  • prowizja – od 1,50%,
w rachunku bieżącym

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej