Kredyty Obrotowe

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

cel kredytowania: finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją,  handlem i usługami

warunki kredytowania:

  • okres spłaty –  maksymalnie do 5 lat,
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
  • wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej – od 5,65%,
  • prowizja – od 1,50%.
obrotowy rol 

Kredyt obrotowy w rachunku rozliczeniowym (kredyt odnawialny)

cel  kredytowania: finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją  handlem i usługami

warunki kredytowania:

  • okres spłaty – do 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny okres,
  • wysokość przyznanego limitu jest uzależniona od obrotów na rachunku rozliczeniowym Kredytobiorcy,
  • wykorzystanie kredytu w rachunku rozliczeniowym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku rozliczeniowego,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej – od 5,65%,
  • prowizja – od 1,50%,
kredyt w rachunku

Kursy walut

Kursy walut2018-01-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0364
1 USD3.2963
1 CHF3.4095
1 GBP4.5577
więcej