Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR) to wygodna forma gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych. Posiadaczem rachunku może być osoba dokonująca stałych miesięcznych wpłat na konto np. pracownik, emeryt, rencista. ROR może być otwarty dla jednej osoby lub wspólny dla dwóch osób. Do rachunku wydawane są, na życzenie Klienta, karty bankowe . W ramach prowadzenia rachunku dostępna jest usługa Internet Banking i SMS Banking. Opłaty i prowizje za prowadzenie ROR podane są w "Taryfie Opłat i Prowizji Banku Spółdzielczego w Poniatowej".