Informacja dla osób nabywających prawo do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Prosimy o zapoznanie się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim.

INFORMACJA