Rachunki

Rachunek bieżący - rolniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń. Umożliwia swobodne dysponowanie środkami, realizowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej. Klient może skorzystać z wygodnej obsługi rachunku za pomocą usługi Internet Banking i SMS Banking. Do rachunku wydawane są karty płatnicze VISA.