RACHUNKI

Rachunki bieżące do prowadzonej działalności gospodarczej

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych z prowadzoną przez klienta działalnością.

Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • przeprowadzenie rozliczeń za pośrednictwem systemu SORBNET umożliwiającemu dokonywanie rozliczeń wysokokwotowych w czasie rzeczywistym,
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych,
  • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów w złotych oferowanych przez Bank,
  • składanie stałych zleceń,
  • składanie poleceń zapłaty,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, (Internet Banking i SMS Banking, Home Banking - pozwalają 24h na dobę z dowolnego miejsca dokonywać rozliczeń i kontrolować stan środków),
  • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku bieżącego.

Zarządzanie finansami firmy wymaga użycia najnowszych technologii, zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa transakcji i szerokiej gamy usług dodatkowych. To wszystko gwarantuje rachunek bieżący prowadzony w Banku Spółdzielczym w Poniatowej.