Skip to main content
  • Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Bank Spółdzielczy w Poniatowej został laureatem plebiscytu „Poniatowski Sponsor Roku 2019″

Bank Spółdzielczy w Poniatowej został laureatem plebiscytu „Poniatowski Sponsor Roku 2016″

Zespół analityczny pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego – niezależnego eksperta ds. ryzyka bankowego dokonał klasyfikacji w dwóch kategoriach: I. „NAJWIĘKSZE BANKI” oraz II. „NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI”. Oceniono 576 banków działających na koniec 2010 r.

Aby ocenić efektywność działania w kategorii II w porównywalnych warunkach, Banki zostały podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości aktywów:

  • banki o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł,
  • banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł,
  • banki o sumie bilansowej od 50 do poniżej 100 mln zł,
  • banki o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł.

III miejce wśród Laureatów Krajowego Rankingu w kategorii „Najefektywniejsze banki” o sumie bilansowej od 50 do 100 mln zł zajął Bank Spółdzielczy w Poniatowej.

Najlepszy Bank Spółdzielczy
zrzeszony z BPS S.A. 2012

Wyznaczeni biegli rewidenci zweryfikowali dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych przekazane w systemie tranSIS za 2010 oraz 2011 rok.

Rewidenci ocenili dynamikę nominalną i procentową siedmiu pozycji bilansowych i rachunku wyników oraz trzech wskaźników, poprzez nadanie każdemu bankowi odpowiedniej liczby punktów. Wyniki konkursu, zostały ogłoszone podczas listopadowego Zgromadzenia Prezesów w 2012 roku.

Bank Spółdzielczy w Poniatowej był jednym z wyróżnionych Banków.

2 grudnia 2014 r. podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS rozstrzygnięto konkurs na

Najlepszy Bank Spółdzielczy
zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku.

Zwycięzców konkursu ustalono w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za lata 2012 oraz 2013.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasz Bank został wyróżniony w konkursie "Najlepszy BANK", organizowanym przez Gazetę Bankową.

Bank Spółdzielczy w Poniatowej zajął II miejsce w kategorii "Najefektywniejsze Banki" o sumie bilansowej od 100 do poniżej 200 mln zł w Krajowym Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycja 2016.
Ranking miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy " klasyfikuje Banki Spółdzielcze w oparciu o najważniejsze wskaźniki ekonomiczno-finansowe. zdobyte wyróżnienie jest zatem potwierdzeniem doskonałej kondycji i przewag rynkowych Banku.
Bank Spółdzielczy w Poniatowej cieszy się mianem bezpiecznej i wiarygodnej instytucji. Działając w konkurencyjnym otoczeniu, postrzegany jest jako solidny partner lokalnych przedsiębiorstw, samorządów i społeczności.

14 czerwca br. w Hotelu Westin w Warszawie, podczas uroczystej gali zostali ogłoszeni zwycięzcy XXIV edycji konkursu „Najlepszy Bank” w dwóch kategoriach: bank komercyjny i bank spółdzielczy.

W kategorii Mały i Średni Bank Spółdzielczy rekomendację otrzymał Bank Spółdzielczy w Poniatowej.