Aplikacja mobilna

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Poniatowej. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
- dostęp do rachunków,
- przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
- wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
- wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
- wykonywanie przelewów Split Payment,
- wykonywanie przelewów predefiniowanych,
- obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
- obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
- mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
- odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
- logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Instalacja aplikacji Nasz Bank „krok po kroku”:

  • Wejdź do sklepu Google Play i pobierz aplikację Nasz Bank.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.novum.mobile2&hl=pl

gd2

  • Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlonymi komunikatami.

1 2eatp

  • Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Internet Banking w celu dodania urządzenia mobilnego

1 3

4 etap

  • Ustal e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami

5 etap

6 etap