Lokaty

 • Okres deponowanie

   

  1-miesięczne

  0,01%

  2-miesięczne

  0,02%

  3-miesięczne

  0,03%

  6-miesięczne

  0,05%

  12-miesięczne

  0,06%

  24-miesięczne

  0,1%

  36-miesięczne

  0,15%

 • Lokaty overnight są wygodną formą lokowania nadwyżek finansowych przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej firmy.

  Lokata typu O/N

  1-dniowy ON (overnight)

   

  0,0% w skali roku

 • Do najważniejszych zalet zakładania lokat drogą elektroniczną należy zaliczyć wygodę oraz oszczędność czasu.

  Lokata internetowa (Internet banking, Home banking)

  od 10 000 zł

  7-dniowa

  0,00%

  14-dniowa

  0,00%