Razem dla Ukrainy

07-03-2022

Bank Spółdzielczy w Poniatowej dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie
każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni.

Razem dla Ukrainy www

Razem dla Ukrainy

Nasz Bank dołącza do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
i BLIK.

W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią
bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze
w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.

Konto jest ogólnodostępne, każdy może dokonać wpłaty. Możecie Państwo dzielić się numerem konta
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK
uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Każdy gest pomocy jest teraz ważny.

Pamiętajmy o naszych sąsiadach!

Zobacz także Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę