UWAGA ZAGROŻENIE!!!

W związku w pojawieniem się nowego zagrożenia w postaci oprogramowania o nazwie "Gozi" logując się na na stronę bankowości internetowej należy każdorazowo upewniać się:

  • iż logowanie odbyło się faktycznie na stronie internetowej instytucji, która nas interesuje;
  • iż logowanie odbyło się na prawidłowy adres;
  • iż strona, na którą nastąpiło logowanie jest odpowiednio zabezpieczona przez połaczenie szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynajacy się od "https://" oraz symbol zamkniętej kłódki);
  • iż strona jest zabezpieczona odpowiednim certyfikatem zgodnym z instytucją, do której odbyło się logowanie