Skip to main content

Zastrzeżenie numeru PESEL

06-06-2024

Zastrzeżenie numeru PESEL

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Sprawdzenie nastąpi w kilku sytuacjach:

  • wypłaty większej kwoty w kasie w placówce banku (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia),
  • przed podpisaniem umowy rachunku,
  • przed podpisaniem umowy o kredyt i podwyższeniem kwoty kredytu.

Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, aby dokończyć sprawę, musisz cofnąć zastrzeżenie. Po podpisaniu umowy bądź wypłacie pieniędzy możesz znów zastrzec PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię przed:

  • zaciągnięciem kredytu, pożyczki przez niepowołaną osobę,
  • zamówieniem kopii karty SIM (ochrona przed przejęciem numeru i SMSów),
  • nieautoryzowanym założeniem konta w banku,
  • podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości.

Numer PESEL można zastrzec na stronie rządowej www.gov.pl bądź w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy.