Lokaty terminowe

Okres 
1 m-c 1,00% w skali roku,
2 m-ce 1,30 % w skali roku
3 m-ce 1,50 % w skali roku
6 m-cy 2,00 % w skali roku
12 m-cy 2,40 % w skali roku
24 m-ce 2,50 % w skali roku
36 m-cy 2,60 % w skali roku

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Depozytów