Lokaty terminowe

Okres 
1 m-c 0,01 % w skali roku,
2 m-ce 0,02 % w skali roku
3 m-ce 0,03 % w skali roku
6 m-cy 0,1 % w skali roku
12 m-cy 0,2 % w skali roku
24 m-ce 0,3 % w skali roku
36 m-cy 0,3 % w skali roku

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Depozytów