Rachunek oszczędnościowy "EFEKT

Rachunek oszczędnościowy to idealny sposób na oszczędzanie, który zapewni swobodny dostęp do zgromadzonych środków oraz atrakcyjne oprocentowanie. Odsetki naliczane są wg zmiennej stopy procentowej i kapitalizowane
co kwartał kalendarzowy.

Oprocentowanie:
do kwoty 10 tys. zł – 0,01%,
od 10 000.01 zł do 50 000zł - 0,02%,
od 50 000,01 zł do 100 000zł - 0,04%,
od 100 000,01 zł do 200 000zł - 0,07%,
powyżej kwoty 200 000 zł - 0,10%.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku