Kredyt Hipoteczny

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA kopiuj

cel kredytowania: dowolny, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,

warunki kredytowania:

  • okres spłaty – maksymalnie do 25 lat,
  • kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy  i nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • sposób spłaty – w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
  • wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • oprocentowanie – średni WIBOR 3M +marża min. 2,00 p.p.
  • prowizja – od 1,00%.
RRSO 6,60%, umowa kredytu 300.000,00 zł, 300 rat, oprocentowanie zmienne 6,27% (średni WIBOR 3M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego+marża min. 2,00 p.p.). Prowizja 3.000,00 zł, odsetki 295.135,08 zł, równa rata kapitałowo odsetkowa 1.983,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 599.654,08 zł, całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł, całkowity koszt kredytu 599.654,08zł, opłata za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania 1.500,00 zł, podatek w związku z wpisem hipoteki 19,00 zł, niekredytowana prowizja za udzielenie kredytu 1%. Informacja wg stanu na 13.06.2022r.