Rachunek Junior

Konto Junior jest rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym przeznaczonym do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Konto Junior umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • korzystanie z kart bankowych,
 • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium, renta itp.,
 • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich np. opłata za telefon, Internet, szkołę,
 • otrzymywanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.
 • Bank prowadzi Konto Junior wyłącznie dla Posiadaczy Konta w Banku. Warunkiem koniecznym do otwarcia Konta Junior jest:
  • udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na Koncie Junior,
  • złożenie wniosku o wydanie karty bankowej do rachunku,
  • złożenie dyspozycji stałego zlecenia przelewu środków z Konta na Konto Junior.