Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Poniatowej

Sławomir Chudzik - Przewodniczący Rady
Marek Frąckiewicz - Z-ca Przewodniczącego Rady
Marian Matys - Sekretarz Rady

Członkowie Rady

Andrzej Borowski
Adam Mróz
Mirosława Jackowska
Stanisław Mirosław
Bożena Walczak