Skip to main content

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Poniatowej

Sławomir Chudzik
Przewodniczący Rady
Marek Frąckiewicz
Z-ca Przewodniczącego Rady
Marian Matys
Sekretarz Rady
Andrzej Borowski
Członkowie Rady
Adam Mróz
Członkowie Rady
Mirosława Jackowska
Członkowie Rady
Stanisław Mirosław
Członkowie Rady
Bożena Walczak
Członkowie Rady